ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ සිංහලෙන් නඩු පවරන  ආකාරය නීතීඥවරු, නීති ශිෂ්‍යයන් ඇතුලු අයගේ සහභාගීත්වයෙන් කොළඹ 07, මහජන පුස්තකාල සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී 2023 මැයි 22 සවස 2-5 දක්වා පවත්වන ලදී. මෙය වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ නීති අධ්‍යාපන වැඩසටහන මගින් පවත්වන ලද 18 වන නීති අධ්‍යාපන වැඩසටහනයි. අධිකරණ භාෂාවෙන් නඩු විභාග කිරීමේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විධිවිධාන ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රසිද්ධියේ නඩු විභාග කිරීමේ විධිවිධාන, පනත් කෙටුම්පත් අභියෝග කිරීමේදී පනත් කෙටුම්පත් අධ්‍යයනය කරන ආකාරය, රිට් නඩු පැවරීමේදී සළකන කරුණු, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන  ගැන මෙහිදී පැහැදිලි කර දෙන ලදී. 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පෙර සහ පසු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට හිමිවී ඇති අධිකරණ බලය රටේ සංවර්ධනයට දායකවීම තුළණාත්මකව විග්‍රහ කරනු ලැබීය. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ සිංහල භාෂාවෙන් පවරා ඇති නඩු වර්ග අධ්‍යයනය කිරීමේ වැදගත්කමද පෙන්වා දෙනු ලැබීය. නීතීඥවරු විසින් දේශන පවත්වනු ලැබූ අතර, නීති අධ්‍යාපන පත්‍රිකාද ලබා දෙනු ලැබීය. සිංහල භාෂාවෙන් නඩු පැවරීමේදී සැළකිලිමත් විය යුතු නීති සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඇසුරෙන් පනත් කෙටුම්පත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, පනත්, හැන්සාඩ් වාර්තා ලබා ගන්නා ආකාරය ප්‍රායෝගිකව පෙන්වා දෙනු ලැබීය. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ පවරා ඇති නඩු වර්ග අධ්‍යයනය කිරීමෙන් දැනුම වර්ධනය කර ගත හැකි ආකාරය පැහැදිලි කර දෙනු ලැබීය. මුල් අවස්ථා අධිකරණ බලය, අභියාචනා, ප්‍රතිශෝධන සහ රිට් අධිකරණ බලය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඇසුරෙන් පැහැදිලි කරනු ලැබීය. අධිකරණ භාෂාව සම්බන්ධ විධිවිධාන පිළිබඳව නීති ශිෂ්‍යයන් වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු බවත්, දිසා අධිකරණයේ සහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත යුතු බවත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණයේ නඩු පැවරීමට එය මූලික සුදුසුකමක් බවත් පෙන්වා දෙනු ලැබීය. මුල් අවස්ථා අධිකරණ බලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට හිමිවීම 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් පසු වර්ධනය වීම රටේ සංවර්ධනයට දායකවීම තුළණාත්මකව පැහැදිලි කර දෙනු ලැබීය. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ සිංහලෙන් නඩු පැවරීමේදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අධිකරණ භාෂාව, නීති පැනවීමේ භෂාව පිළිබද ඉහළ දැනුමක් තිබිය යුතු වීම අවධාරණය කරන ලදී. ඉංග්‍රීසියෙන් ඇති පනත් පරිවර්තන ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව දක්වා ඇති බව පෙන්වා දෙනු ලැබීය. නීති දැනුම ලබා ඇති විවිධ මට්ටම්වල අය සහභාගී වූ හෙයින් ගැඹුරු නීති කරුණු සාකච්චා නොකළ අතර නඩු පැවරීමේදී ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගා ගත යුතු ආකාරයත්, නඩු පැවරීමේදී සළකා බැලිය යුතු කරුණු කෙරෙහිත් දැනුම ලබා දෙන ලදී. දේශකයන්ට සහ සාර්ථකව පිළිතුරු දුන් අයට ත්‍යාග පිරිනැමීමද විශේෂ සිදුවීමක් විය.

නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන සමායෝජක, වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යාපන වැඩසටහන. දුරකථන 0712063394 (2023.05.22)

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න