2022 වර්ෂයේ පැවනි අ.පො.ස (උසස්‌ පෙළ) විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව 2022/2023 අධ්‍යයන ඒ ඒ වර්ෂයට අදාල අවම කඩඉම්‌ (7) ලකුණු සම්බන්ධයෙන්‌ දැනුම්‌ දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක්‌ අද (01) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී විශ්ච විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන්‌ සභාවේ සභාපති ජ්‍යේෂඨ මහාචාර්ය සම්පත්‌ අමරතුංග මහාගේ සහ එගි නියොජා්‍ය්‍ය ලේකම්‌ (විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශ) ශාලිකා ආරියරන්න මහත්මියගේ සහභාගීත්වයෙන්‌ පැවැත්වුණි.

UGC

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න