ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වන මැතිවරණ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද විමසීම් ජනතාවගේ සෘජු ඡන්දයෙන් පැවැත්වීමට හැකිවන පරිදි ඩිජිටල් ඡන්ද ක්‍රමයට පරිවර්තනය කරන නීති සංශෝධන ගෙනෙන ලෙස ඉල්ලා මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් රත්නායකට නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන විසින් දැනුම් දේ. ඩිජිටල් ඡන්ද ක්‍රමය හදුන්වාදී නීති සංශෝධන ගෙනා යුතු නීති 6ක් එහි දක්වා ඇත. ඒවා නම් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත, ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීමේ පනත, ජනමතවිචාරණ පනත, පළාත්සභා පනත, පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ පනත, පාර්ලිමේන්තු බලතල සහ වරප්‍රසාද පනත වේ. එකී ලිපියේ පිටපතක් පහත දැක්වේ. එහි පිටපත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, කතානායක මහින්ද යාපා, අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, නීතිපති සන්ජය රාජරත්නම් වෙතද යොමු කර ඇත. මෙම නීති සංශෝධන කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වුවහොත් වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා, අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා පත්කර ගැනීම සෘජුවම ජනතාවට කළ හැකි වේ. එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් නීති සම්මත කිරීමේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමත් ජනතාවට හිමි වේ. මාධ්‍ය අංශය, වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන. 

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න