1) ඡන්දයෙන් පැරදී ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තු පැමිණි රනිල් වික්‍රමසිංහට අගමැති ධූරය හිමිවීම. 2) කණ්ඩායම් කිහිපයක් සිටි “ගෝඨාගෝගම” බලය එක් කණ්ඩායමකට හිමි වීම. 3) පොහොට්ටු සහ සජබ මන්ත්‍රීවරුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අවශ්‍ය ආකාරයට පාලනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම. 4) වරාය නගර පනත ඇතුලු මහින්ද – ගෝඨාභය ආණ්ඩුව විවේචනය කළ විජේදාස රාජපක්ෂ ඇතුලු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇමතිධූරය හිමි වීම. 5) රජයේ ආයතන, ඉඩම්, වරාය විදේශීය සමාගම් වෙත බදු දෙන අයට ඒ සඳහා වැඩිවශයෙන් අවස්ථාව හිමි වීම. 6) ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද බලය ජනතාවගෙන් අහිමි කිරීමට අන්තවාදීන්ට අවස්ථා ලැබීම. 7) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන මගින් දුර්වල කර ඇති පාර්ලිමේන්තුවට ( අර්ධ ව්‍යවස්ථාදායකයට) විධායක බලය ලබා ගෙන රට අස්ථාවර කිරීමට සිටින බෙදුම්වාදීන්ට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගෙන ඒමට ඉඩ ලැබීම. 8) පාර්ලිමේන්තුව 2023.02.20 දිනට වසර 2 1/2ක් සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු විසුරුවාහැරීමේ බලපෑම වසර 4 1/2 ක් දක්වා කල් දමාගන්නා සංශෝධන (19 ය) ගෙන ඒමෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ඇතුලු වරප්‍රසාද ආරක්ෂා වීම. 9)  ජී.එල්.පීරිස් වර්ෂ 2000 ගෙනා පැකේජ් ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතේ තිබූ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අධිකරණ භාෂාවක් කිරීමේ ප්‍රතිපාදන නැවත ගෙන ඒමට අවස්ථාව ලැබීම. නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන B Sc(Col), PGDC(Col) (සමායෝජක) වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන. 

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න