කාන්තාවන් අතර බහුල පිලිකා ගැබ්ගෙල,පියයුරු පිලිකා කලින් හදුනා ගැනීමට සුවනාරී සායන ක්‍රියාත්මකයි. වයස අවු 35 -45 අතර කාන්තාවන් වෙනුවෙන් පූර්වයෙන් පිලිකා හදුනාගෙන. ඔවුන් වෙනුවෙන් පරීක්ෂා කිරීම,අවශ්‍ය නම් ප්‍රතිකාර කිරීම සිදුවේ. තරබාරු බව නිසා දියවැඩියාව හා අධි රුධිර පීඩනය කාන්තාවන් අතර බහුලය .ඒ අයත් සොයා ගැනේ.අවශ්‍ය ඉදිරි කටයුතු වෙත යොමු කරයි. 1000පමණ සායන ,සෞඛ්‍යය දිස්ත්‍රික් 28 ක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්‍යායාල මට්ටමින් ක්‍රියාත්මකයි. කාන්තාවන් ට සෙනසුරාදා දිනවලද පැවැත්වේ.ජංගම සායනද පැවැත්වේ. විශේෂ සායනයක් ගමේ හෝ රැකියා ස්තානයේ සංවිධාන කල හැකිය. සැප් අග වන විට මේ කාර්තු තුන අග වන විට ලංකාවේ කාන්තාවන් 80% පරීක්ෂා කිරීම ඉලක්කයයි.

බහු ලිංගික සේවනය හා අඩු වයසින් ලිංගික සම්බන්ධතා ඇරඹීම ගැබ්ගෙල පිළිකා ඇතිවීමට බලපා ඇති හේතුය. කලින් මල්වරවීම සුලබ නිසා පියයුරු පිළිකා වැඩි වීමට බලපා ඇති හේතුවක්. සෞඛ්‍ය දිස්ත්‍රික් මේ ගාන තමයි.(28)කොළඹ මහනගර සබාව,කල්මුණේ හා ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතන ය.

වෛද්‍ය ඉන්දික එල්ලාවල බත්තරමුල්ල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී

ගමේ සායනයට යාමට අකමැති නම් වෙනත් සායනයකට වුවත් යා හැකියි. පළමුවෙන් පෝෂණ තත්වය මැන බලයි. සුවනාරී සායනයේදී කායික රෝග පරීක්ෂාව,සායනික පියයුරු පරීක්ෂා ව නොමිලේ මේ සායනවල දී සිදුවේ. පියයුරු පිලිකා නොසලකා හරිමින් විශාල ගැට බවට පත් වන තුරු සායනය වලට පැමිණීම කල් දමන කාන්තාවන් දැනටත් සිදුවේ. ගැබ්ගෙල පිළිකා සෙවාට පැප් පරීක්ෂණ හා HPV DNA පරීක්ෂණ අවශ්‍ය විටෙක සිදුවේ. පවුලේ සෞඛ්‍ය සේවානිලධාරීන්,හෙද සොයුරිය හෝ වෛද්‍යවරුන් මේ පරීක්ෂණ කරයි..

වයස 35 ට පසුව නැවත වයස 45 දී පරීක්ෂා කෙරේ. මේ පහසුකම් ලබා ගැනීමට පැමිණෙන කාන්තාවන් අවම වීම මේ වන විට ඇතිවී තිබෙන ගැටලුවක්. කොතරම් ප්‍රජාව දැනුවත් කලත් පියයුරු පෙන්වීමට අකමැත්ත නිසා පියයුරු පරීක්ෂා වට කාන්තාවන් නොඑන බව වෛද්‍ය ඉන්දික එල්ලාවල කියයි. ඔසප් වන කාන්තාවක් නම් ඔසප් වී 07 වන හා 10 වන දිනයේදී ස්වයං පියයුරු පරීක්ෂා ව කල යුතුය. ආර්තව හරණය වූ කාන්තාවන් නම් මාසයේ යම් තෝරාගත් දිනෙක අනිවාර්යයෙන් ස්වයං පියයුරු පරීක්ෂා ව කල යුතුය. ආර්තව හරණය වූ කාන්තාවන්ට මේ අවදානම වැඩි බව වෛද්‍ය එල්ලාවල කියයි. පියයුරු පිලිකා නොසලකා හරිමින් විශාල ගැට බවට පත් වන තුරු සායනය වලට පැමිණීම කල් දමන කාන්තාවන් දැනටත් සිදුවේ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න