ඔබ පිනක් අරමුණු කරගෙන බුදුන් වාහන්සේගේ තෙමගුල උදෙසා දන්සැලක් පැවැත්වීම සදහා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්…

ඒ සදහා සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතා සපුරා නැති නම් , ඔබට දන්සැලක් පැවැත්වීමට සුදුසු තත්වයක් නොමැත..

ඒ සදහා…

 • ස්ථානයක් තෝරා ගැනිම.
  වැසිකිළි,අපිරිසිදු ජලය ගලා යන දුගද හමන අපිරිසිදු ස්ථානයක් නොවිය යුතුයි.
  බල්ලන් , පුසන් සහා රෝග කාරක සත්වයන්ගෙන් තොර වූ ස්ථානයක් විය යුතුයි.
  පිරිසිදු ජලය ප්‍රමාණවත් තරම් තිබිය යුතුයි.
  ප්‍රමාණවත් ඉඩ පහාසුකම් තිබිය යුතුයි.
  සියලුම ස්ථාන ආවරණය විය යුතුයි.
  පුද්ගලයන්ට අනතුරුදායක නොවිය යුතුයි.
 • ආහාර ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනිම
  කෘමි හානි නොවුන කල් ඉකුත් නොවු,පුස් බැදපු නැති , පැල නොවුනු , තැලිච්ච පොඩ් වෙච නැති ටින් කල අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්න,
  ආහාර ගබඩා කිරිමේදි ශීතකරණ නියමිත උෂ්ණත්වයෙ හා දුෂනය නොවන ලෙස ගබඩා කරන්න.
  එළවළු ගැනිමේදී පණුවන් නැතී, ලුණු හෝ විනාකිරි වැනි සුදුසු විෂ්බිජ නාශකයක් යොදා පිරිසිදු කර ගන්න,
  බිත්තර ගැනිමේදී කුකුල් ජරාව නැති බිත්තර ගන්න.
 • ආහාර සකස් කිරිමට යොදාගන්නා උපකරණ..
  ප්‍රමාණවත් තරම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උපකරණ භාවිතා කල යුතුයි.
  තැලුන,පොඩි උන,පිරිසිදු කිරිමට අපහසු සහා ප්ලාස්ටික් භාජන භාවිතා නොකරන්න.
  නිතරම සොදා පිරිසිදු කොට භාවිතා කරන්න.
  හොදින් සෝදා පිරිසිදු කර නැවත අසුරා තබන්න.
  ආහාර එතිම,වැසිම වැනි කටයුතු සදහා භයානක විෂ සහිත බැවින් මුද්‍රිත පත්තර භාවිතා කිරිමේන් වලකින්න
 • ආහාර පිසින පුද්ගලයන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය.
  ආහාර සැකසිමට සුදුසු නිරෝගීමත් පුද්ගලයන් විය යුතුය (කුෂ්ට,දද තුවාල,හොරී සහිත මෙන්ම ඔව්න් අපිරිසිදු නොවිය යුතුයි)
  පිරිසිදුව ඇදුමක් භාවිතා කල යුතුයි.
  හිස්වැසුම් භාවිතා කල යුතුයි.
  බුලත්,සිගරට්,චුයින්ගම් වැනි දෑ භාවිතා කිරිමේන් වැලකිය යුතුයි.
 • ආහාර පිළිගන්වන පුද්ගලයන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය.
  රෝග තත්ව වලින් තොර විය යුතුයි.සෑම විටම පිරිසිදුව ඇදුම්, කැප්,මුඛ ආවරණ සහා ග්ලව්ස් පැලදිය යුතුයි.
  පිරිසිදු උපකරණ භාවිතා කලයුතුය.සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ලෙස භාවිතා කිරිමට උපදෙස් ලබාදිය යුතුයි.
 • අප ජලය සහා කසළ අවසන් බැහැරලිම.
  ප්‍රමාණවත් තරමට කසළ බදුන් තැබිමට කටයුතු කිරිම( දිරණ නොදිරන ලෙස සදහන් කරමින්)
  අත් සේදිමට ප්‍රමාණවත් කරාම සහිත ජලය සැපයිය යුතුයි.
  අත් සේදිම සදහා විශබිජ නාශක හෝ සබන් තැබිය යුතුයි.
  ,කෑම පරිභෝජනය කර ඉතිරි වන දෑ සියල්ල වෙන වෙනම කුණු වලවල් දෙකට ඉවත් කොට ඒ සදහා TCL හෝ විශබිජ නාශකයක් භාවිතා කොට එම වලවල් දෙක පරිසරයට විවෘත නොවන ලෙස වැසිය යුතුයී.
 • දන්සැල් කටයුතු අවසන් කිරිම.
  දන්සැල් කටයුතු අවසන් කිරිමේදී භාවිතා කරනු ලැබු උපකරණ පිරිසිදුව නැවත ඉවත් කල යුතුයි.
  අදාල ප්‍රදේශය තිබු තත්වයට පත්කොට , යතා තත්වයට පිරිසිදු කොට මදුරුවන් බෝ නොවන ලෙස සකස් කල යුතුය.
  ඉවත් කරණය ලද අපද්‍රව්‍ය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ලෙස ඉවත් කල යුතුයි.

ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නං ඔබ මෙම දන්සැල පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තුව වන ප්‍රදේශයෙ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට අයත් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරයාට ලිඛිතව දැනුවත් කොට අවසර ලබාගැනිම කල යුතුයි.

ඔබ විසින් අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ඔහු ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබේ.

මේ සදහා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක වරු 1800ක් පමණ සහාබාගි වේ.

එසේ නොකරන ලද දන්සැල් සදහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනිම සිදුකල හැකී බැවින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුව පිරිසිදුව , සිතිං පිං බලාපොරොත්තුවෙන් කරන ක්‍රියාව නිසි ආකාරයට සතුටින් අවසන් කර ගැනිම සදහා දැනුවත් කරමී.

ආර්.එම්.සදුන් හේමන්ත
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න