තොරාපත්කර ගන්නා මහා සභා නියෝජිතයන් සංඛ්‍යාව 97…

සමගි ජන බලවේගය වෙනුවෙන් තේරිපත් වු මහා සභා නියෝජිතයන් සංඛ්‍යාව  89….

මාලිමාව ,පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ  හා අනෙකුත් පක්ෂ පරාජය හමුවේ  පසු බැසීම සිදු කල අතර…සමගි ජන බලවේගයේ  අපේක්ෂකයන් 89 දෙනාම  නිතරගෙන් තේරී පත්වීම විශේෂ කරුණකි……

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න