කුඩාවැල්ලේ ජවිපෙ උසාවිය: ඇත්ත කතාවක්.

1988-1989 කාලයේ දී තංගල්ලේ කුඩාවැල්ල ධීවර ගම්මානය මූලික කොට ” ජවිපෙ අධිකරණයක් ” තිබුනා.1983 පක්ෂ තහනමට පෙර කාලයේ සිට කුඩාවැල්ල යනු ජවිපෙ බලකොටුවක්.කුඩාවැල්ලේ බල්ලෝ බළල් ලු හැර අනිත් ඔක්කොම ජවිපෙ!

පක්ෂ තහනම් අවධියේ ජවිපෙ දේශපාලන මණ්ඩල සභික ශාන්ත බණ්ඩාර, ධීවර ව්‍යාපාරිකයකු ලෙස වෙස්ගෙන කුඩාවැල්ලේ හිටියේ. කුඩාවැල්ලට හැරෙන නාකුළුගමුව හන්දියේ බස් හෝල්ට් එකේ ඉන්න අවස්ථාවක ශාන්ත බණ්ඩාර පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වුනේ ලොකුවට මිනීමැරීම් වෙන්න පෙර අවධියේය. JR ආණ්ඩුව සමග විජේවීර සාකච්ඡාවකට කඳවාගෙන එන පොරොන්දු මත ශාන්ත බණ්ඩාර නිදහස් කළ අතර ‘ ඉබ්බා දියේ දැම්ම ” වගේ ඔහු හොයාගන්න බැරි විය. මහා භීෂණයේදී නැවත අත්අඩංගුවට පත්වූ ශාන්ත බණ්ඩාර ආරක්ෂක අංශ විසින් ඝාතනය කෙරුණි.

ඒ ටික කිව්වේ එදා කුඩාවැල්ල තුළ ජවිපෙ හයිය තේරුම්ගන්නටය.මහින්ද රාජපක්ෂගේ දේශපාලන ගෝලයකු වූ කුඩාවැල්ලේ ඩී. වී. උපුල් ගේ පුතා ඩී. වී. චානක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීගේ බලපෑම ඇතුළු වෙනත් හේතු නිසා අද කුඩාවැල්ල ජවිපෙ පදනම සාමාන්‍ය මට්ටමට වැටිලා තියෙන්නේ.

ජවිපෙ විසින් නායකත්වය සැපයු දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයේ – DJV) උසාවියේ නඩුකාරයා ලෙස කටයුතු කළේ විලියම් හෙට්ටිහේවා ඉස්කෝලේ මහත්තයා. හොඳ වැදගත් මනුස්සයෙක්.
ඔහු 2005 වැනි කාලයක ස්වභාවිකාව මිය ගියා. ඔහුගේ පුතා ජගත් හෙට්ටිහේවා ජවිපෙ ප්‍රාදේශීය නායකයෙක්. විජේවීරගේ සමීප සගයෙක්. ජගත් තංගල්ල පොලිසිය තුළදී ඝාතනය වුනේ විජේවීරගේ මරණයටත් පසුව.

නාකුළුගමුව හන්දියේ ඉස්කෝලේ තමයි බොහෝවිට උසාවිය රැස්වුනේ.

මිනිස්සු මරණ තීරණ ගත්තේ මේ උසාවිය තුළ නොවන බව කියන්නම ඕන.

මිනිස්සු මරණ තීරණ ගත්තේ වෙනම පක්ෂ සංවිධානය තුළ රහසේය .

මේ උසාවිය සාමාන්‍ය ඉඩම් ආරාවුල්, පෞද්ගලික ගැටුම්, ණය ගණුදෙනු වගේ දේවල් විභාග කරල තීන්දු දුන්නේ.

අපේ හෙට්ටිහේවා ඉස්කෝලේ මහත්තය බොහොම සාධාරණ තීන්දු දුන්නේ.

ජවිපෙ හැමෝම වගේ ලොකු උද්දාමයක් සහිතව තමයි මේ කුඩාවැල්ලේ උසාවිය ගැන කතා කෙරුවේ. අදට අනුව ” මාර ආතල් වැඩක් “.. ආතල්

වැඩි දවසක් ආතල් ගන්න බැරි වුනා

එනම් වැඩිකල් “නඩු” අහන්න බැරි වුනා.කුඩාවැල්ලටම “බඩු “හම්බුවුනා!

අධිකරණ බලයේ ජනතා පරමාධිපති බලය හිමි, රාජ්‍යය කුපිත වෙලා උඩින් ආවෙ.

ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය බලයේ තීරණාත්මක සාධකය වූ තුවක්කු කට හෙලිකොප්ටර් තුළ සිට පහළට එල්ල වුනා!

උඩින් ඇවිත් හෙලිකොප්ටර් වලින් වෙඩි තිව්වේ.

අපේ හෙට්ටිහේවා ඉස්කෝලේ මහත්තය කඩොල් වගුරේ කිරල මුල් අස්සේ දිය යට ඔළුව හංගගෙන තමයි පණ බේරාගත්තේ.

දෙතුන් දෙනෙක් මියගියා. ඉන්පසු කාලයේ පැහැරගැනීම් වුනා. අතුරුදන් වුනා.

ඔන්න ඔහොමයි ජවිපෙ එදා අධිකරණ බලය කිරල ගස් යට සිට ටයර් සෑය දක්වා ගිහින් සුළඟේ නොපෙනී ගියේ.

“තංගල්ලේ අපි” වෙනුවෙන් පුංචිහේවා

2024.05.05

1988-1989 කාලයේ දී තංගල්ලේ කුඩාවැල්ල ධීවර ගම්මානය මූලික කොට ” ජවිපෙ අධිකරණයක් ” තිබුනා.1983 පක්ෂ තහනමට පෙර කාලයේ සිට කුඩාවැල්ල යනු ජවිපෙ බලකොටුවක්.කුඩාවැල්ලේ බල්ලෝ බළල් ලු හැර අනිත් ඔක්කොම ජවිපෙ!

පක්ෂ තහනම් අවධියේ ජවිපෙ දේශපාලන මණ්ඩල සභික ශාන්ත බණ්ඩාර, ධීවර ව්‍යාපාරිකයකු ලෙස වෙස්ගෙන කුඩාවැල්ලේ හිටියේ. කුඩාවැල්ලට හැරෙන නාකුළුගමුව හන්දියේ බස් හෝල්ට් එකේ ඉන්න අවස්ථාවක ශාන්ත බණ්ඩාර පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වුනේ ලොකුවට මිනීමැරීම් වෙන්න පෙර අවධියේය. JR ආණ්ඩුව සමග විජේවීර සාකච්ඡාවකට කඳවාගෙන එන පොරොන්දු මත ශාන්ත බණ්ඩාර නිදහස් කළ අතර ‘ ඉබ්බා දියේ දැම්ම ” වගේ ඔහු හොයාගන්න බැරි විය. මහා භීෂණයේදී නැවත අත්අඩංගුවට පත්වූ ශාන්ත බණ්ඩාර ආරක්ෂක අංශ විසින් ඝාතනය කෙරුණි.

ඒ ටික කිව්වේ එදා කුඩාවැල්ල තුළ ජවිපෙ හයිය තේරුම්ගන්නටය.මහින්ද රාජපක්ෂගේ දේශපාලන ගෝලයකු වූ කුඩාවැල්ලේ ඩී. වී. උපුල් ගේ පුතා ඩී. වී. චානක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීගේ බලපෑම ඇතුළු වෙනත් හේතු නිසා අද කුඩාවැල්ල ජවිපෙ පදනම සාමාන්‍ය මට්ටමට වැටිලා තියෙන්නේ.

ජවිපෙ විසින් නායකත්වය සැපයු දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයේ – DJV) උසාවියේ නඩුකාරයා ලෙස කටයුතු කළේ විලියම් හෙට්ටිහේවා ඉස්කෝලේ මහත්තයා. හොඳ වැදගත් මනුස්සයෙක්.
ඔහු 2005 වැනි කාලයක ස්වභාවිකාව මිය ගියා. ඔහුගේ පුතා ජගත් හෙට්ටිහේවා ජවිපෙ ප්‍රාදේශීය නායකයෙක්. විජේවීරගේ සමීප සගයෙක්. ජගත් තංගල්ල පොලිසිය තුළදී ඝාතනය වුනේ විජේවීරගේ මරණයටත් පසුව.

නාකුළුගමුව හන්දියේ ඉස්කෝලේ තමයි බොහෝවිට උසාවිය රැස්වුනේ.

මිනිස්සු මරණ තීරණ ගත්තේ මේ උසාවිය තුළ නොවන බව කියන්නම ඕන.

මිනිස්සු මරණ තීරණ ගත්තේ වෙනම පක්ෂ සංවිධානය තුළ රහසේය .

මේ උසාවිය සාමාන්‍ය ඉඩම් ආරාවුල්, පෞද්ගලික ගැටුම්, ණය ගණුදෙනු වගේ දේවල් විභාග කරල තීන්දු දුන්නේ.

අපේ හෙට්ටිහේවා ඉස්කෝලේ මහත්තය බොහොම සාධාරණ තීන්දු දුන්නේ.

ජවිපෙ හැමෝම වගේ ලොකු උද්දාමයක් සහිතව තමයි මේ කුඩාවැල්ලේ උසාවිය ගැන කතා කෙරුවේ. අදට අනුව ” මාර ආතල් වැඩක් “.. ආතල්

වැඩි දවසක් ආතල් ගන්න බැරි වුනා

එනම් වැඩිකල් “නඩු” අහන්න බැරි වුනා.කුඩාවැල්ලටම “බඩු “හම්බුවුනා!

අධිකරණ බලයේ ජනතා පරමාධිපති බලය හිමි, රාජ්‍යය කුපිත වෙලා උඩින් ආවෙ.

ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය බලයේ තීරණාත්මක සාධකය වූ තුවක්කු කට හෙලිකොප්ටර් තුළ සිට පහළට එල්ල වුනා!

උඩින් ඇවිත් හෙලිකොප්ටර් වලින් වෙඩි තිව්වේ.

අපේ හෙට්ටිහේවා ඉස්කෝලේ මහත්තය කඩොල් වගුරේ කිරල මුල් අස්සේ දිය යට ඔළුව හංගගෙන තමයි පණ බේරාගත්තේ.

දෙතුන් දෙනෙක් මියගියා. ඉන්පසු කාලයේ පැහැරගැනීම් වුනා. අතුරුදන් වුනා.

ඔන්න ඔහොමයි ජවිපෙ එදා අධිකරණ බලය කිරල ගස් යට සිට ටයර් සෑය දක්වා ගිහින් සුළඟේ නොපෙනී ගියේ.

“තංගල්ලේ අපි” වෙනුවෙන් පුංචිහේවා

2024.05.05

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න