ඒ ඔවුන් “බුද්ධිමත් “නොවන නිසා.
මෙතෙක් සජිත්ගේ සැබෑ හැසිරීම් අනුවනම් ඔහු දේශපාලන අඳ බාලයෙක්.
කවුරුන් හෝ ලියාදෙන කථාවක් වේදිකාව මත ප්‍රකාශකිරීමෙන් නොව ඔහුගේ මෙතෙක් කළ කී දේවල් ගැනයි අවධානය යොමුකලයුත්තේ.
(නාමල්ගේ ප්‍රථම කතාව ලියැ දී ඇත්තේ හඳුන්නෙත්ති බව ඔහුම කිව්වනේ)

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න