සෞඛ්‍ය පණිවිඩ මහජනතාව වෙත රැගෙන යාමේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේද වලින් ඔබ්බට සිතිය යුතුබව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා අවධාරණය කරයි.නියම විද්‍යාත්මක සෞඛ්‍ය පණිවුඩය වුවද එය  ඉදිරිපත් කරන විලාශය නිසා මහජන අවධානයට ලක් නොවන අවස්ථා නිරීක්ෂණය වේ. එබැවින් මහජනයා තුල  ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය යට හිතකර චර්‍යාත්මක වෙනසක් ඇරඹීමට සමත්වන නව්‍ය හා සිත්ගන්නා සුළු ආරකින් පණිවුඩ සකස් කල යුතු බව  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කලේය. ජන මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරන පණිවුඩ සම්බන්ධව සේම වර්තමානයේ විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ ප්‍රචලිත වන අපූරූ ආකාරවල පණිවුඩ මෙන් මහජනතාව විසින්ම.බෙදාහරින සුළු පන්නයේ නිර්මාණාත්මක සෞඛ්‍ය පණිවුඩ සැකසීම  සම්බන්ධව ද සෞඛ්‍ය අංශ වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.විශේෂයෙන් වර්තමානයේ බෝ නොවන රෝග අවම කර ගැනීමට මහජනතාව විසින් සිදු කර ගත යුතු චර්‍යාත්මක වෙනසට අදාලව පණිවුඩ සැකසීමේ අවශ්‍යතාව වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පෙන්වා දුන්නේය. නිර්මාණාත්මක සෞඛ්‍ය පණිවුඩ රූපවාහිනී මාධ්‍යයෙන් සහ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කඩිනමින් ප්‍රචාරය කිරීමට තීරණය වූයේ පසුගියදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කල සාකච්ජාවකදීය. ලෝක බැංකු ප්‍රතිපාදන මත සිදු කිරීමට නියමිත මෙම  කටයුත්ත සම්බන්ධව සාකච්ජාවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (බෝ නොවන රෝග)වි .වෛද්‍ය චම්පිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය සවිබල.ගැන්වීමේ ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියේ (PSSP )අධ්‍යක්ෂ ,වි.වෛද්‍ය  ජයසුන්දර බණ්ඩාර මහතා එක්වූහ.
සටහන :ජානක සුනෙත් බණ්ඩාර 2024.04.15 ප.ව.04.15 ට

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න