සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ නර්තන පීඨයේ, ඉතිහාසය රංග කලා හා සිද්ධාන්ත අධ්‍යයන අංශයේ විද්‍යාර්ථීන් සංවිධානය කරනු ලබන ” වෛවර්ණ ප්‍රාසාංගික කලා ප්‍රසංගය
*මාර්තු මස 28වන බ්‍රහස්පතින්දා
*පෙ.ව 10.00 සිට රාත්‍රී 9.00 වන තුරු,
*කොළඹ 07, සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.
විද්‍යාර්ථීන්ගේ නැටුම්- ගැයුම්- වැයුම්- සිනමා- ඡායාරූප හා කලා කුසලතා රැසක් මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා දවස පුරා විවෘත වෙයි.
නොමිලේ පැවැත්වෙන විද්‍යාර්ථීන්ගේ කලා කුසලතා දැකගැනීමට
*ඔබ සැමට ආරාධනා !*

වැඩිදුර විස්තර සඳහා: 0773610485 / 0706610485
(මහින්ද කුමාර දළුපොත )

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න