මේ තත්වය සම්බන්ධයෙන් Aluth suwa puvath අද අවධානය යොමු කලේය.සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවති රැස්වීමකින් පසු මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වුර්තීයේ ඉහල ,ප්‍රවීන නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු විමසීමට Aluth suwa puvath අපට හැකිවිය.ඒ අවිධිමත් සාකච්ජාවට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක චන්ද්‍රසිරි පිනිදිය මහතා,කළුතර ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේ පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක,.ජ්‍යේෂ්ට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සිංහබාහු මහතා,ජ්‍යෙෂ්ට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මුදිත අමරසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක් කර ගැනීමට Aluth Suwa Puwath අපට හැකිවිය.මෙහිදී Aluth Suwa Puwath අපි අවධාරණය කලේ මේ දිගු නිහැඩියාව එතරම් සුදුසු නොවන බවයි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න