මාධ්‍යයක් හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ ජනතා ආකර්ෂණය දිනාගෙන විශ්වසනීය පුවතක් නිර්මාණය කිරීමටයි. ඒ සඳහා අදාළ බලධාරීන්ගෙන් විමසූ විට එක්කෝ දුරකථනයට ප්‍රතිචාර නොදක්වයි. නැත්නම් එය ප්‍රකාශ කරන්න බැහැ කියයි. එතකොට මාධ්‍යයක් කොහොමද සියලු දෙනාගේම අදහස් අරගෙන ප්‍රවෘත්තියක් කරන්නේ. ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය පැත්ත නිවුස්වලදී අනිවාර්යෙන්ම සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයින් ඒ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කළ යුතුමය. පසුවට කියන්න එපා ඒක ඒකපාර්ශවීය නිවුස් එකක් කියලා. ඇත්තටම ඊයේ news එකක් කරන්න මම මෙම සමූහයේ ඉන්න කිහිපදෙනෙකුගෙන්ම උදව් ඉල්ලගත්තා. ඒ අය ඒ සඳහා මට ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කලා. ඒත් එම දුරකථන අංක වලින් වැදගත්ම අධ්‍යක්ෂිකාවට මම පර්සනල් මැසේජ් එකකුත් දාලා තියෙද්දි තවමත් ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර නෑ,. පස්සෙ කියනවා මේවා ඒකපාර්ශවීය නිවුස් කියලා. ඒක හින්දා බයේ හැඟෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ අදහසත් වෘත්තිමය භාවයකින් ඉදිරිපත් කලාම අපට වාර්තා කරන්න ලේසියි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න