මට මේ පද ටික ඔළුවට ආවෙම පසු ගිය දවස් වල තිබිල අවසන් වුණු සෞඛ්‍ය සේවක වැඩ වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන කියන කෙනයි GMOA කියන වෛද්‍ය සංගමෙ අයයි මාධ්‍ය සාකාච්ඡා වලදි අනෙක් වෘත්තින් කරන සේවය හා ඔවුන්ගෙ සුදුසුකම් ඉතාමත් පහත් කරල පහත් වචන පාවිච්චි කරල කියපු කථා ටික අහල.

ඇත්තටම ඒ ඉල්ලිම් සාධාරණද ,අසාධාරණද කියන කාරණයට වඩා ඒ කථා අහන් ඉන්න සාමාන්‍ය ජනතාවට හිතෙන්නෙ මේ දොස්තර සංගම් නිලධාරින් තම වෘත්තිය ගැන යම් උද්ධච්ඡ,කුහක ආඩම්බරයක ඉන්නවා කියලයි.මොකද ඔවුන් අනෙක් වෘත්තින් හදුන්වන්න වැසිකිළි ශුද්ධ කරන උන්,කටුකන එවුන් වගේ වචන ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයෙත් පාවිච්චි කරන නිසා .ඒ හරහා ඔවුන් උසස් අනෙක් අය පහත් වගේ දෙයක් පෙන්නන්න හදන නිසා.

මේ පිරිස් නිසා ඉතාම නිහතමානී ,දෙවිවරු වගේ සේවයක් කරන දොස්තරලත් අපහාසයට ලක් වෙනවා.

තමන්ගෙ උගත් කමින් තමන් ආඩම්බර වෙන එක හොදයි හැබැයි අනිත් අය පෙළන එක නරකයි.🙏🙏 උපුටාගැනිම – ‘අගම්පොඩි’ facebook පිටුවෙන්

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න