තනි ඉර, ඩබල් ඉර, කහ ඉර කපන ඔබව දිරි ගන්වා මරණය කරා ගෙනය සුපිරි සමගියක් තියෙන රටේ …

ළමුන්ට කුඩු විකුණන මත් රකුසෝ අල්ලනකොට අපරාධ කරයන්ගේය් අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්  හඩක් නගා ඔබේ දරුවා නොදකින මානව හිතවාදින් ඉන්න රටේ …

ගුරුවරු සිදුකරන ළමා අපයෝජන අවම නොකරන, ඔවුන්ගේ වැටුප් දීමනා පමණක් ඉල්ලා අරගල කරන ගුරු සංගම් ඉන්න ඉන්න රටේ …

පිය පුතු එකතුවෙන් ළමුන්ව සමූහ දූෂණය කරන රටේ …

වෛද්‍යවරයෙකු, ආගමික නායකයෙකු ලගට තනියම දරුවෙක් යවන්ඩ බැරි රටේ …

*මෙහෙමත් මේ ළමයි ටික රැකල දෙන එක ගැන ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට සහ ළමා හා කාන්තා අපයෝජන නිවාරණ කාර්‍යංශයට ස්තූතිවන්ත වෙමු…..*

දරුවෝ රකින්ඩ පුලුවන් විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක්

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න