මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක රාජකාරිය අතර ප්‍රධාන රාජකාරියක් වන්නේ පාසල් සෞඛ්‍ය කටයුතුය. එහිදී ලංකා පුරා ඇති පාසල්වල සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන කටයුතු බොහොමයක් ඉටු කරයි. දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සොයාබැලීම සඳහා වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු වලින් ඉටු කිරීමට රාජකාරිමය වගකීම පැවරී ඇත්තේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් වෙතය. ඒ අනුව 2023 වර්ෂයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් තමන්ට පැවරී ඇති රාජකාරිය ඉටු කරමින් පාසැල්වල වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණය සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන ලද අතර පසුගිය කාලසීමාව තුළ තිබූ කොවිඩ් රෝගය හේතුවෙන් ද නිරන්තර වැසීමේ ක්‍රියාවලියකට ලක්ව තිබූ පාසැල් පද්ධතිය තුළ සියලු පාසැල් දරුවන් පරීක්ෂා කර බලා අවශ්‍ය ආබාධ හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට ලක් කළ බව සඳහන් කළ යුතුය.
මෙහිදීම ලංකා පුරා පාසල්වලින් පරීක්ෂා කළ යුතු ළමයින් සංඛ්‍යව ලෙස පාසැල් සෞඛ්‍ය සමීක්ෂණයෙන් හඳුනාගන්නා ලද දරුවන් සංඛ්‍යාව වූයේ පහළොස් ලක්ෂ අසූ නමදහස් හයසිය තුනකි(1589603)කි. ඒ අනුව පාසැල් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයේදී ඉන් පරික්ෂා කරන ලද සංඛ්‍යාව දහතුන් ලක්‍ෂ හැටඑක් දහස් හත්සිය හැට නමයකි(1361769) . පරික්ෂා කරන ලද දරුවන් අතුරින් හඳුනා ගන්නා ලද ආබාධ සම්බන්ධව නිසි නිවැරැදි කිරීම සඳහා යොමුකිරීම් සිදුකර ඇති අතරින් බොහොමයක් දරුවන් අදාල ආබාධ නිවැරදි කරගෙන ඇත්දැයි පසු විපරම් සඳහාද ලක්වී ඇති බව පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය.
මෙහිදී පාසැල් වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණයට සමගාමීව වයසට නිසි එන්නත් කටයුතුද පැවරී ඇත්තේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සඳහා වන අතර ඒ අනුව පාසැල තුළදී ලබාදිය යුතු එන්නතක් වන වැඩිහිටි ගලපටලය සහ පිටගැස්ම වැළැක්වීමේ එන්නත (aTd) ලංකාව පුරා පාසල් වල 7 වසර සියලුම දරුවන් සඳහා ලබාදීමට නියමිතව තිබූ අතර පසුගිය වසර තුළදී පමණක් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පාසල් වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණයේදී වැඩිහිටි ගලපටලය සහ පිටගැස්ම වැළැක්වීමේ එන්නත්(aTd) කළ සංඛ්‍යාව 249818කි.එමෙන්ම 6 ශ්‍රේණියේ දරුවන් සඳහාද මෙවන විට ගැබ්ගෙලපිලිකා වැළැක්වීමේ(HPV) එන්නතත් හඳුන්වා දී ඇති අතර පසුගිය වසර තුළ ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් එන්නත් නොලැබීම මත නිසි පරිදි එන්නත් කිරීමේ හැකියාවක් නොලැබුණු අතර කෙසේ වුව දමාත්‍රා දෙකක් ලෙස ලබා දිය යුතු එම එන්නතේ පළමු මාත්‍රා එන්නත් ලෙස හතළිස් දෙදාස් පන්සිය හැත්තෑවක(45270) එන්නත් ප්‍රමාණයක් සහ දෙවන මාත්‍රා එන්නත් ලෙස 48129ක ප්‍රමාණයක් ලංකා පුරා 6 ශ්‍රේණියේ ගැහැනු දරුවන් වෙත ලබා දී ඇත.
මෙම පරික්ෂා කරන ලද පාසැල් වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණයේදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සහ ෂේත්‍රයේදී හඳුනාගත හැකි ආබාධ තිස් දෙකක ප්‍රමාණයක් පිළිබඳව මූලික පරීක්‍ෂණ සිදු කරනු ලබයි.මීට අමතරව වමසට නිසි පෝෂණය තිබේදැයි සොයා බලන අතර ඒ අනුව වයසට සරිලන උස හා උසය සරිලන බර නිසි පරිදි වේ දැයි පරීක්ෂා කරනු ලබයි. මෙම සියලු දරුවන් එම පරීක්‍ෂණ සඳහා ලක් කර ඇති අතර එහිදී හඳුනාගන්නා ලද ආබාධ අතර ප්‍රධාන වශයෙන් කෘෂ හෙවත් උසට සරිලන බර නොමැති දරුවන් සංඛ්‍යාව 256304 කි. එය ප්‍රතිශතයක් වෙත ලෙස ගත්විට 18.8% පමණ වේ මෙය බරපතල තත්ත්වයක් බව පැහැදිලිය. පරීක්ෂා කරන ලද දරුවන් අතුරෙන් සියයට දහ අටයි දශම අටක් යනු ළමුන්ගෙන් පස්දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් කෘෂ භාවයට පත්ව ඇති බව හඳුනාගෙන ඇත. එමෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර සඳහන් කළ යුතු තවත් කාරණාවක් වන්නේ යම් ප්‍රතිශතයක් එසේ කෘෂ භාවය සහිතව ගතකරන අතරතුරම අධි බර සහ ස්ථූල දරුවන් සංඛ්‍යාවද වැඩිවෙමින් පැවතීමයි. ඒ අනුව අධි බර දරුවන් සංඛ්‍යාව සියයට 2.8%ක ප්‍රමාණයක් සහ ස්ථූල දරුවන් සංඛ්‍යාව සියයට 2.2% ප්‍රමාණයක් මෙම පරීක්ෂණවලදී හඳුනාගෙන ඇත. කඩිනමින් පාලනය කළ යුතු තත්ත්වයක් බවද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ලෙස අවධාරණය කල යුතුය.මේ බොහොමයක් දරැවන් තුල ඒ තත්වයට හේතු වී ඇත්තේ වැරදි ආහාර රටාවන් බව පැහැදිලිය. විශේෂයෙන්ම නාගරික පාසල් ආශ්‍රිතව මෙම තත්ත්වය බහුලව දක්නට ඇති බවද නමුත් මේ වන විට ග්‍රාමීය දරුවන් තුළද මෙම තත්ත්වය දැකීමට හැකියාව ඇති බවද ප්‍රකාශ කළ යුතුය.
මීට අමතරව කරන ලද පරීක්‍ෂණවලදී පරික්ෂා කරන ලද දරුවන් අතුරින් 58000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පෙනීමේ ආබාධ සහිත දරුවන් ලෙස පසුගිය වසර තුළ හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන් නිවැරදි කිරීම සඳහා උපැස් යුවලවල් ලබාදීම සහ නිසි ප්‍රතිකාර වෙත යොමු කිරීම සිදුකර ඇත. ඊට අමතරව ඇසීමේ ආබාධ සහිත සංඛ්‍යාවක්ද පාසල තුළදීම හඳුනාගෙන ඇත. අතර මේ සංඛ්‍යාව අටසීයකට(800) අධික සංඛ්‍යාවක් වෙයි.මේ සියල්ලම දෙමාපියන්ද දරැවන් තුල පවතින බවට හදුනාගෙන නොතිබී පාසල් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයේදී හදුනාගත් ආබාධ බවද සදහන් කල යුතුය. තම දරැවන් තුල ඇති මෙවැනි ආබාධ දෙමව්පියන් විසින් හඳුනා නොගන්නා අවස්ථාවකදී මෙවැනි ආබාධ සහිත දරුවන් පාසල් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ තුළදී හඳුනාගැනීමට ලැබීම තුළින් හා එම ආබාධ නිවැරදි කිරීම තුලින් අනාගත පාසල් දරු පරපුර නිරෝගි කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇත.
මෙම පරීක්ෂණවලදී පාසල් දරැවන් තුල දැකිය හැකි බහුලම ආබාධය ලෙස හඳුනන්නේ හඳුනාගෙන ඇත්තේ ප්‍රතිකාර නොකරන ලද දන්ථ දන්ත ව්‍යසන තත්වයන්ය. එනම් දත් දිරාපත් වීමයි. නිසි පරිදි මැදීම නොකිරීම නිසා කිරිදත් මෙන්ම ස්ථිර දත්ද හානියට පත් වෙමින් පවතීමයි. එය ප්‍රමානයක් ලෙස දැත්වුවහොත් පරීක්ෂා කරන ලද දරුවන්ගෙන් සියයට දහනවයයි දශම පහක (19.5%) ප්‍රමාණයක් දන්ත ව්‍යසනයට ලක් වූ දරුවන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත එය බරපතල තත්ත්වයකි. එය දරැවන් දෙලක්ෂ හැටදහස ඉක්මවූ සංඛ්‍යාවක් (260000)බවද සඳහන් කළ යුතුය.මෙම ආබාධ තත්වයන් නිවැරදි කිරීමට පාසල් දන්ත චිකිත්සක නිළධාරිනියන් මගින් හා රෝහල් දන්ත සායන හා නිසි පරිදි දත් මැදීමේ අවශ්‍යතාවය පිලිබද දැණුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් රැසක්ද පසුගිය වසර තුල සිදු කර ඇත.
මේ අනුව පාසල් වෛද්‍ය පරීක්ෂණය තුළින් හඳුනාගෙන පාසල් දරුවන් අනාගතයේ නිරෝගී පරපුරක් බවට පත්කරන්නට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරැන් උපරිමයෙන් දායක වී ඇතත්අදාල ආබාධ තත්වයන් හදුනාගෙන ප්‍රථිකාර සදහා යොමු කරන ලද දරැවන් නිසි ප්‍රථිකාර වලට දෙමාලියන් විසින් යොමු නෙකිරීම ගැටලු සහගත තත්වයකි.
මෙහිදී 2023 පාසල් සෞඛ්‍ය සමීක්ෂණය තුළින් හඳුනාගන්නා ලද ගැටලු කීපයක්ද සඳහන් කිරීමට අවශ්‍ය වේ. එන ලංකාවේපාසල් අතුරෙන් දහසකට (1000) පමණ ආසන්න පාසල් ප්‍රමාණයක ප්‍රමාණවත් පරිදි වැසිකිලි පහසුකම් නොමැති බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් පාසල් සෞඛ්‍ය සමීක්ෂණවලදී හඳුනාගෙන ඇත.දැනට ඇති වැසිකිලි සංඛ්‍යාවද සහ කැසිකිලි සංඛ්‍යාවද භාවිතා කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයට පත්ව තිබීම මේ තත්ත්වයට බොහෝ විට හේතු වී ඇති බව හඳුනාගෙන ඇත. අලුතින්වැසිකිලි ඉදිකිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැතත් මෙම බොහොමයක් පාසල්වල දැනට පවතින වැසිකිලි කැසිකිලි පද්ධති නිසි පරිදි අලුත්වැඩියා කර නඩත්තු කර ගැනීම තුළින් එම අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ හැකියාව ඇති බවද සඳහන් කළ යුතුය. එසේම පාසල් සෞඛ්‍ය සමීක්ෂණයට ලක් කරන ලද පාසැල් අතරින් අනාරක්ෂිත ලිං වලින් පානීය ජලය ලබා ගන්නා පාසල්ද දහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පවතින බවද හඳුනාගෙන ඇත. එනම් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ජල සැපයුමක් නොමැති පාසල් දහසකට අසන්නට ප්‍රමාණයක් ලංකාව තුල මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවද හඳුනාගෙන ඇත.
මෙම සියලු කරුණු මත පාසැල් වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණයේදී අඳුනාගන්නා ආබාධ සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම පාසල් සෞඛ්‍ය සමීක්ෂණය මගින් හඳුනා ගන්නා ලද අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය පියවරයන් ගැනීම අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේමෙන්ම දරැවන්ගේ දෙමාපියන්ගේද වගකීමක් වනු ඇති
ඩබ් ඩී රෝෂන් කුමාර
ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරැන්ගේ සංගමය

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න