සිව්හෙළ ජාතික සංසදයේ අනුශාසක හා එම සංවිධානයේ ලේකම් පූජ්‍ය මැදිරිගිරියේ සිකී ස්වාමීන් වහන්සේ දළදා මාළිගාව වැඳ පුදා ගනිමින් මේ රටේ පැරණි ජාතික කොඩිය දළදා මාලිගාව ඇතුලට ගෙන යාමට උත්සාහ දැරූ මොහොතේ පොලිසිය මැදිහත් වී එය වළක්වාලමින් උන්වහන්සේට දළදා මාළිගාව වැඳ පුදා ගැනීමට ඉඩ හසර ලබා දුනි උන්වහන්සේ මාධ්‍යය ඉදිරිපිට කළ ප්‍රකාශය

මම මහනුවර දළදා පරිශ්‍රයේ සිට කොලින් හරිස්චන්ද්‍ර

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න