ඒ අනුව සුගිය වසර තුළ ආහාර පරිහරණ ආයතන පරීක්ෂා කිරීම් හාරලක්ෂ පනස්නමදාස් අටසිය තිස් අටක (459038)ප්‍රමාණයක් සිදුකර ඇති අතර මේ සම්බන්ධ නඩු පැවරීම් දහතුන්දාස් හැට හතරක(13064) ප්‍රමාණයක් සිදු කර ඇත ආහාර පරිහරණායතන පරීක්ෂා කිරීමේදී ආහාරවල තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ලබා ගන්නා ලද විධිමත් සාම්පල ප්‍රමාණය විසි හතර දහස් ගණන් හාරසිය හතලිස් අටකි(24448) ඒ අනුව නුසුදුසු ආහාර විකිණීම සම්බන්ධව මෙන්ම ප්‍රමිතියෙන්තොර ආහාර හා පනතේ නියෝග උල්ලංඝනය කරමින් විකිණීම සිදු කරන ලද ආහාර සම්බන්ධව පවරන ලද නඩු සංඛ්‍යාව විසි හතර දහස් හත්සිය පනස් හතකි(24757). ඒ සම්බන්ධව අයකරදී ඇති දඩ මුදලින්( 18980592.00) දහඅට කෝටි අනූඅට ලක්ෂ පන්සිය අනූ දෙකකි. මේ වන විට විභාග වෙමින් පවතින නඩු සංඛ්‍යාව 51015කි. මීට අමතරව අයඩීන් ලුණු සම්බන්ධ සාම්පල 9175 ක්ද ඒ සම්බන්ධ නඩු එකසිය හැත්ත පහක් ද(175) ඒ සම්බන්ධ නඩුවලින් රුපියල් නම ලක්ෂ හතලිස් හය දහස් පන්සියයක (946500/-) දඩ මුදලක්ද පානීය ගැල බෝතල්වල ප්‍රමිතියෙන් තොරවීම සහ ඒ සම්බන්ධ පැවරීම් වලින් රුපියල් තිස් දෙදහසක (32000)මුදලක්ද බැක්ටීරියනුවේදී සාම්පල් පරීක්ෂා කිරීමේදී මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර විකිණීම සම්බන්ධයෙන් ගොනු කරන ලද නඩුවලදී රුපියල් අසූ අට දහසක (88000/-) ක දඩ මුදලක් ද අයකර දී ඇත.
මීට අමතරව වෙළඳසැල් පරීක්‍ෂා කිරීමේ දී මිනිස් පරිභෝජන නුසුදුසු ආහාර ලෙස හඳුනාගන්නා ලද ආහාර වර්ග තහනමට ගැනීම් විසිනමදාස් අනූ එකක(29091) ප්‍රමාණයක් සිදුකර ඇති අතර මෙම ආහාරවල වටිනාකම කෝටි දහයකට ආසන්න වෙයි.මිනිස් පරිබෝජනයට නුසුදුසු එම ආහාර විනාශ කිරීම් සිදුකර ඇති අතරි ඒ සම්බන්ධව ගොනු කරන ලද නඩු වලින් රුපියල් තිස්නමකෝටි හාරලක්ෂ තිස් පන්දහස් අටසිය පනස් දෙකක(39435852/-)දඩ මුදලක් අයකරගෙන ඇත. මීට අමතරව පැමිණිලි කරන ලද මහජනතාව විසින් කරන ලද පැමිණිලිවලට අනුව ආහාර පරිහරණ ආයතන පරීක්ෂා කිරීම් සම්බන්ධ ගැටලුවලදී ඳුනා ගන්නා ලද ගැටළු සම්බන්ධ ආහාර පරිශ්‍රවල තිබූ ගැටලුවලට නිවැරදි කිරීම් සඳහා කාලය ලබාදීමෙන් පසුව නිවැරදි නොවූ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරා දෙලක්ෂ අසූහයදහසක(286000/-) මුදලක් දඩ විදියට අය කරගෙන ඇත.
මේ අනුව පසුගිය වසර තුළ පමණක් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ ආහාර පරිහරණ ආයතන පරීක්‍ෂා කිරීම සහ ආහාර සම්බන්ධ නඩු වලින් නඩු ( 43000ක) කටයුතුවලින් රුපියල් හැටකෝටියකට අධික දඩ මුදලක්(60000000/-) රජයට අයකර දී ඇති බව සඳහන් කළ යුතුය
අමතරව ආහාර සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් විශේෂයෙන්ම වෙළඳුන් පාසැල් ළමුන් වැඩිහිටියන් ප්‍රජාව මෙන්ම වෙනත් කණ්ඩායම් දැනුවත් කිරීමට සටහන් පනස්දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් (50000) ලංකා පුරා සිදුකර ඇති අතර ඉන් ආහාර සම්බන්ධ ප්‍රමිතිය පවත්වාගෙන යාම සඳහා නිරන්තර දැනුවත් කිරීම් මාධ්‍ය මඟින් සිදුකිරීම් කළ ඇති කර ඇත.
මේ වන විට පවරා ඇති සියලු නඩු කටයුතු අවසන්ව නොමැති අතර එම නඩු කටයුතු මෙහෙයවීම සහවල ඉදිරි කටයුතු සියල්ල සිදු කරනු ලබන්නේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසිනි. අනුව මේ වන විට හසකට (20000) අධික නඩු සංඛ්‍යාවක් ලංකාව පුරා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල විභාග වෙමින් පවතින අතර එම විභාග නඩු සඳහා නොයෙක් ආකාරයේ බාධා කිරීම් සෞඛ්‍ය පරිපාලනය විසින් සිදු කරනු ලබන බවද කනගාටුවෙන් යුතුව දැනුම් දෙමු මේ සම්බන්ධව දකුණු පළාතේ ප්‍රබලව බාධා කිරීම් රැසක් සිදුකරමින් පවතින අතර කිසිදු නඩුවකට නඩු කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් අවශ්‍ය පරිදි සැපයීම නොකිරීමට ගෙන ඇති තීරණයක් හේතුවෙන් දැනට විභාග වෙමින් පවතින නඩුවලදී දාළ නඩු පැවරීම් සිදුකරන ලද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ගැටලු රැසකට මුහුණ දී ඇත.
මෙ අනුව මෙතරම් දඩ මුදලක් වැරදි ආහාර පරිහරණ ආයතන සම්බන්ධයෙන් අයකර දී ඇති මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් වෙත පනතේ රාජකාරිය සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම රජයක වගකීම බව ප්‍රකාශ කළ යුතුය. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් වෙත පැවරී ඇති රාජකාරිමය වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම පරිපාලන විසින් සිදු කළ යුතුය
ලංකාව පුරා මහජනතාවට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මෙම ගන්නා ලද පියවර විශාල ලෙස උපකාරී වී ඇති අතර මීට මෑත අතීතයේ තිබූ ආහාර පරිහරණ ආයතන වලට වඩා හොඳ මට්ටමකට බොහොමයක් වෙළඳසැල් ගෙන ඒමට හැකිව ඇත්තේ මෙම ක්‍රියාවලීන්වල ප්‍රතිඵලයක් නිසයි. නමුත් සෞඛ්‍ය පරිපාලනය විශේෂයෙන්ම ආහාර වැටලීම සඳහා සහ වෙනත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිකාර්යාලවල පවතින කාර්යාලීය රථය ආහාර සෞඛ්‍ය කටයුතු වලට ලබා දෙන්නේ ද බොහෝ විට මාසයකට එක් දිනක් වන ආකාරයෙන් වේ. මෙම තත්වය ආහාර සෞඛ්‍ය නංවාලීම සඳහා කෙලෙසකවත් ප්‍රමාණවත් නොවන අතරින් මේ අනුව ඉදිරියේදී මෙම කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රජයේ මැදිහත්වීම දැඩි ලෙස බලාපොරොත්තු වෙමු
ඩබ් ඩී රෝෂන් කුමාර
විධායක සභික
ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න