2024 පෙබරවාරි මස 04 කොළඹ ගාලුමුවදොර අභියසදී පැවැත්වීමට නියමිත 76 චන ජාතික නිදහස්‌ දින උළෙල සම්බන්ධයෙන්‌ දැනුවත්‌ කිරීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක්‌ අද (31) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තූ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වුණු ලැබේ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න