මේ වන විට ඩෙංගු මර්දන කටයුතු වලින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ක්‍රමයෙන් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ භාවිත කරයි. එහෙත් පසුගිය වසර පුරාවට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂකවරුන් ඩෙංගු මර්දනය සඳහා සිදු කරන ලද සේවාව පිළිබඳ කිසිදු ඇගයීමක් නොකිරීම පිළිබඳව කණගාටුව පළ කළ යුතුය. කෙසේ වුවද මේ වන විට ඩෙංගු මර්දන කටයුතු සිදුකිරීම සහ එකි වැඩසටහන් සඳහා මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන පොලිස්තුමා ඇතුළු පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු කටයුතු කරනු ඇත. එමගින් මහජනතාව ඩෙංගු රෝගයෙන් වලක්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදීම හා බෝවන රෝග පාලනයේදී ඔිනෑම සහායක් ලබා ගැනීම බලාපොරොත්තුව වේ.
කෙසේ වුවද ඩෙංගු මර්දනය කිරීම සදහා පසුගිය වසර තුළ පමණක් මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම් 3335 539 ක් සිදු කර ඇති අතර පරික්ෂා කරන ලද පරිශ්‍ර වලින් හය ලක්ෂ පනස් පන්දහස් පන්සියය එකක(655501) ප්‍රමාණයක් මදුරුවන් බෝවීමට ඉඩ ඇති ස්ථාන ලෙස හඳුනාගෙන තිබුණි. මදුරු කීටයන් සහිත ස්ථාන 127549 ක් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරැන් එම පරීක්ෂා වලදී හඳුනාගෙන තිබූ අතර මෙම සියලු කාරණා නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දී තිබියදීත් නැවත නිවැරදි නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය වසර තුළ පමණක් නඩු පැවරීම් 55269 ක් සිදු කර ඇත.
මෙම සමූහයේ ද සමහර පුද්ගලයින් ඩෙංගු මර්දනයේදී නඩු කටයුතු සිදු කිරීම පිළිබඳ නිර්දය ලෙස විවේචන සිදුකළද ඩෙංගු රෝගය මෙතරම් හෝ පාලනය වී ඇත්තේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ මෙම කැපවීමෙන් යුතුව කරන ලද සේවාව නිසාම බව සිහිපත් කළ යුතුය.
කෙසේ වුව ද පසුගිය වසර තුළ ඩෙංගු රෝග මර්දන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ස්ථානීය දඩ නියම කිරීම සහ අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම තුළින් එනම් ලංකාව තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු විසින් සම්මත කරන ලද නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ඩෙංගු මර්දන කටයුතු සඳහා සහායවීම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සිදු කර ඇති අතර එම වැරැදි දැක දැකත් ඒ පිළිබඳව නොසලකා සිටින්නැ යි බලකරන ලද අවස්ථා බොහොමයක් තිබූ බවද සිහිපත් කල යුතුය.
කෙසේ වුවද එම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා සිදුකරන ලද නෛතික ක්‍රියාවන් වලින් ගිය වසරේ පමණක් රජයට අයකර දී දඩ මුදල එක් කෝටි හතළිස් තුන් ලක්ෂඅනූපන් දහස් හයසිය තිහකි (14395630/-). මෙවැනි රාජකාරී රැසක් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඩෙංගු මර්දනය සඳහා සිදුකර තිබියදීත් ඉතා පහත් ලෙස ඩෙංගු මර්දන කටයුතුවලින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඉවත් කිරීම සහ නොසලකා හැරීම් සිදු කරමින් පැවතීම කණගාටුදායකය කෙසේ වුවද අවසන් වශයෙන් ද ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ ඩෙංගු මෙන්ම මදුරුවන් මගින් බෝවන රෝග යම් ප්‍රමාණයකට හෝ මේ වන විට පාලනය වීමට වී ඇත්තේ ද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණයෙන් පසුගිය වසර තුළ ඉටු කරන ලද එම ක්‍රියාවන්වලින් බව ඉතා පැහැදිලි බවයි. එය පිළිගත්තද නොගත්ත ද සත්‍යය එය බව ඩෙංගු මර්දන කටයුතු වලින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඉවත් කර ඒ සම්බන්ධ කිසිදු බලයක් නැති පුද්ගලයින් මත එකී මර්ධන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම තුළින් හඳුනා ගැනීමට සිදුවනු ඇත
කෙසේ වුවද ඩෙංගු මර්දනය සඳහා ඇති ආයතන ඩෙංගු මර්දනය කිරීම ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගෙන තිබීම කණගාටු දායකය
ඩබ් ඩී රෝෂන් කුමාර

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න