ඉදිරියේදී කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ පරිපාලනයේ වෙනසක් සිදු කරනවා .
දිගින් දිගටම සිදු වන ගැටුම් පිළිබදව වාහාම වාර්තාවක් කැදවයි.

අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ පරිපාලනයේ වෙනසක් ඉදිරියේදී සිදු කරන බව අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ, ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
මත් ද්‍රව්‍ය හා වෙනත් අපරාධ ක්‍රියාවන්ට සම්බන්ධවුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සදහා රදවා සිටින වැලිකන්ද කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රැදවියන් දෙපිරිසක් අතර දිවා ආහාරය සම්බන්ධයෙන් වු ගැටළුවක් මුල් කර ගනිමින් පසුගිය 12 වැනිදා ඇති වු ගැටුම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අධිකරණ අමාත්‍යතුමා මෙම අදහස් පළ කළේය.
දිගින් දිගටම වැලිකන්ද කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය තුළ ඇති වන ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වාර්තාවක් කැදවීමට අධිකරණ අමාත්‍යතුමා පියවර ගෙන ඇති අතර, අදාළ වාර්තාව දින දෙකක් තුළ අධිකරණ අමාත්‍යතුමා වෙත ලබා දීමට නියමිතයි.
අදාළ වාර්තාව ද සලකා බලා කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ පරිපාලනයේ වෙනස් කිරීම කඩිනමින් සිදු කරන බවත්, යලිත් පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය තුළ ගැටුම් ඇති වීම වැලැක්වීම සදහා උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් අධිකරණ අමාත්‍යතුමා සදහන් කළේය.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න