ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින්‌ රචිත “2024 ඇය චැය – ආර්ථික විද්‍යාත්මක හෝරාවක්‌” කෘතිය ජනගත කිරීම ඊයේ (10) ශ්‍රී ලංකා පදනම්‌ ආයතනයේදී ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක මගින්ද යාපා අබේවර්ධන මැනිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්‌ පැවැත්වුණි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න