මෙරට ආදිවාසී ජනතාවට දීර්ඝකාලීනව පවතින ගැටළු රැසකට විසදුම් ලබාදීම සදහා නව රෙගුලාසි පද්ධතියක් සහ නව පනතක් සකස් කිරීමේ කටයුතු ජනවාරි 23 වන දින වන විට අවසන් කරන ලෙස අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය, ජනාධිපති නීතිඥ, ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඒ සදහා පත් කළ කමිටුවට අද (11 ) උපදෙස් ලබා දුන්නේය.
ආදිවාසී ජනතාවගේ අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීම සදහා අවශ්‍ය නීතිමය රෙගුලාසි සකස් කිරීම සදහා අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකවරයාගේ මුලිකත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කර ඇති අතර, එම කමිටුව පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අද රැස්වු අවස්ථාවේ අධිකරණ අමාත්‍යතුමා මෙම උපදෙස් ලබා දුන්නේය.
එමෙන්ම පවතින නීති පද්ධතියට අනුකූලව ආදිවාසී ජනතාවගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට අදාළ රෙගුලාසී ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය පළ කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ද අධිකරණ අමාත්‍යතුමා වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංහයේ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබා දෙමින් සදහන් කළේය.
පනත් කෙටුම්පතෙහි අන්තර්ගතය පිළිබදව අදහස් හා යෝජනා කඩිනමින් ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙස හා එම යෝජනා හා අදහස් පිළිබදව ඒ ඒ දෙපාර්තමේන්තු සමග සාකච්ඡා කරන ලෙසත්,අමාත්‍යතුමා මෙහිදී උපදෙස් ලබා දුන්නේය.
අදිවාසී ජනතාවගේ අයිතින් ආරක්ෂා වන පරිදි විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය විසින් සකස් කරන ලද යෝජනාවලිය අධිකරණ අමාත්‍යතුමා වෙත පිළි ගැන්වීම ද මෙහිදී පිළි ගන්වනු ලැබීය.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නීතිඥ, මධුර විතානගේ, වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගුණදාස සමරසිංහ, වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, චන්දන සුරිය බණ්ඩාර, ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලා ඇත්තන් ඇතුළු අධිකරණ අමාත්‍යාංශය, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කෙන්ද්‍රය නියෝජනය කරමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෙම සාකච්ඡාවට එක් වුහ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න