(සිංහල භාෂාවෙන් නීති අධ්‍යාපනය සහ නීති විභාග පැවැත්වීම වැළැක්වීමට එරෙහිව අලුත්කඩේ අධිකරණ සංකීර්ණයේ නීතීඥවරයෙක් පැවැත් වූ විරෝධතා පා ගමන) අධිකරණ ඇමති වී කොරෝනා තත්ත්වය ප්‍රයෝජනයට ගෙන විදෙස් නීති ගේන්න පනත් කෙටුම්පතක් * ගෙනවිත් එක් පුරවැසියෙකුගේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩුවකින් (SC/SD/ 24/2021) පරාජය වූ අලි සබ්‍රි මෙදා අරගලය ප්‍රයෝජනයට ගෙන විදෙස් ඇමති වී ජාත්‍යන්තර හමුදා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන ඒමේ වැඩි ඉඩක් ඇත. සිංහල භාෂාවෙන් නීති අධ්‍යාපනය සහ නීති විභාග පැවැත්වීම වැළැක්වීමට 2020.12.30 අංක 2208/13 අතිවිශෙෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් නීති පනවා දුන්නේද අලි සබ්‍රි විසිනි. ඒ අනුව දේශීය නීති සහ පරිපාලන යාන්ත්‍රණය විදෙස් රටවලින් හසුරුවන තත්ත්වයට පත් කිරීම  අලි සබ්‍රිගේ නීති දර්ශනය බව පැහැදිලි වී ඇත. * ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව විදෙස් නීති ගෙන ඒමට අලි සබ්‍රි උත්සාහ කළ ආකාරය සහ එය පරාජය වූ ආකාරය දැන ගැනීමට 2021 ජූලි 06 පාර්ලිමේන්තු හැන්සාඩ් වාර්තාවේ 1389 – 1450 දක්වා පිටුවල ඇති 2021 අංක 17 දරන 2019 කොරෝනා වෛරස් රෝගය (කෝවිඩ් 19 ) (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත් කෙටුම්පතේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය කියවන්න. මාධ්‍ය අංශය, වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන. 

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න