නීතිඥවරු බිහිකරන ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ අධිකරණ භාෂාවෙන් සහ නීති පැනවීමේ භාෂාවෙන් නීති අධ්‍යාපනය ලබා නොදිම ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යය අහිමි කිරීමකි.(මේ සම්බන්ධයෙන් නීතියේ පිහිට පැතීම ප්‍රායෝගික නොවන්නේ සංස්ථාගත නීති අධ්‍යාපන සභාවේ සංයුතිය, එහි බලපෑම සහ අගවිනිසුරු එහි ප්‍රධානත්වය දැරීම හේතුවෙනි.) එසේ හෙයින් පාර්ලිමේන්තු පනතකින් හෝ සංස්ථාගත නීති අධ්‍යාපන සභාව ස්වාධීන කොමිසමක් කිරීමෙන් මෙයට විසඳුම් සෙවිය යුතුය. “නීතිය නොදැනීම සමාවට කරුණක් නොවේ” නම් ශ්‍රී ලංකා නීති ව්ද්‍යාලය ඉංග්‍රීසියෙන් පමණක් නීතිය ඉගැන්වීම නීති මූලධර්ම වලට පටහැනිව යාමකි. ශ්‍රී ලංකා නීති ව්ද්‍යාලය ඉංග්‍රීසියෙන් පමණක් නීතිය ඉගැන්වීම නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබන පුරවැසියන් නීතියෙන් ඈත් කිරීමකි, නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබන පුරවැසියන්ගේ නෛතිකව සාක්ෂරතාවය අහිමි කිරීමකි. ඉංග්‍රීසි අන්තවාදීන්ගේ වැරදි නීතිමය භාවිතයන්ට අභියෝග එල්ල කරමින් නීතියේ පාලනය පිහිටුවිය හැක්කේ අධිකරණ භාෂාවෙන් නීති අධ්‍යාපනය ලැබීමට නීති විද්‍යාලයක් පිහිටුවීමට පනත් කෙටුම්පතක් ගෙන ඒමෙනි. එසේ නොමැතිනම් ඉංග්‍රීසි අන්තවාදීන්ට දිරිය, ශ්ක්තිය ලබා දෙන සංස්ථාගත නීති අධ්‍යාපන සභාව ස්වාධීන කොමිසමක් බවට පත් කිරීමෙනි. සමායෝජක, වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන. 

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න