ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ දී ඉංග්‍රීසියෙන් නීති අධ්‍යාපනය ලබා දීම නොව එසේ ඉංග්‍රීසියෙන් නීති අධ්‍යාපන ලබා දීමේදී නිවැරදිව එකී නීති අධ්‍යාපනය ලබා දීම සිඳුවන්නේද විමසීම වැදගත් නීති කතිකාවකි. මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පැවැත්වීම පහසු කටයුත්තක් නොවේ. එවන් තත්ත්වයක් තුළ  නීතීඥවරයෙක්, විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙක්, උපදේශනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධාරියෙක්, නීති ග්‍රන්ථ කර්තෘවරයෙක් සහ විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය ලේඛකයෙක්, නීති අධ්‍යාපන වැඩසටන් සම්පත්ධාරියෙකු වන අරුණ ලක්සිරි උණවටුන විසින් වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ කරන ලද නීතිය සහ සමාජය පිළිබඳ අධ්‍යාපන විමර්ශනය කාලීනව වැදගත් වෙයි. එහි සංඛ්‍යාලේඛන සහ නියැදි පරීක්ෂණ දත්ත ඇසුරෙන් මෙම ලිපිය සකස් කර ඇත. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ සිංහල භාෂාවෙන් නඩු පැවරීමට ඇති හැකියාව ගැන ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ දී ඉංග්‍රීසියෙන් නිවැරදිව නීති අධ්‍යාපනය ලබා නොදෙන බව එම විමර්ශනයෙන් පර්යේෂණාත්මකව තහවුරු වෙයි. පළමු ජනරජ ව්‍යවස්ථාව 1972 මැයි 22 පැනවීමත් සමග එහි පළවන ව්‍යවස්ථාව අනුව ශ්‍රී ලංකාව නිදහස්, ස්වෛරී, ස්වාධීන ජනරජයක් විය. ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් නීති අධ්‍යාපනය සහ නීති විභාග පැවැත්වීමට අලි සබ්‍රි අධිකරණ ඇමති සමයේ 2020.12.30 අංක 2208/13 අතිවිශෙෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් පහත සාමාජිකයන් අනු නීති පනවාගෙන ඇත.

1) ගරු ජයන්ත ජයසූරිය  (අගවිනිසුරු, ජනාධිපති නීතීඥ)

2) ගරු ඩී. ද ලිවේරා (නීතිපති)

3) ගරු බී.පී. අලුවිහාරෙ (ජනාධිපති නීතීඥ)

4) ගරු කේ. සිසිර ආබෲ

5) එම්. එම්.පී. කේ.මායාදුන්නේ මහතා (ලේකම්,අධිකරණ අමාත්‍යාංශය)

6) සන්ජේ රාජරත්නම් මහතා (වැඩබලන සොලිසිටර් ජනරාල්, ජනාධිපති නීතීඥ)

7) ප්‍රශාන්ත ලාල් ද අල්විස් මහතා (ජනාධිපති නීතීඥ)

8) මහාචාර්ය වී. ටී. තමිල්මාරන්

9) ප්‍රියන්ත නවාන මහතා (ජනාධිපති නීතීඥ)

10) කේ. නවරත්න මහතා

11) කේ. ඉන්ද්‍රතිස්ස මහතා (ජනාධිපති නීතීඥ)

12) තිසත් විජේගුණවර්ධන මහතා (ජනාධිපති නීතීඥ)

13) ධම්මික දසනායක මහතා

14) Ms සාවිත්‍රි විජේසේකර Ms ඉන්දිරා සමරසිංහ (ජනාධිපති නීතීඥ, විදුහල්පති, ලේඛකාධිකාරී (සංස්ථාගත නීති අධ්‍යාපන සභාව මෙම අධ්‍යයන පරයේෂණය මගින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ සිංහලෙන් නඩු පැවරීමට නීති ප්‍රතිපාදන තිබේද? නැද්ද? සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රීති සහ අභියාචනාධිකරණ රීති සිංහල භාෂාවෙන් තිබේද? නැද්ද? යන ප්‍රශ්නය නීති ක්ෂේත්‍රයේ  අයගෙන් විමසා ඇත. නීති ශිෂ්‍යයන්, වෘත්තීකයන්, පොලිස් නිලධාරීන්, අධිකරණ රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලවල සේවය කරන අය ඇතුලු නීති ක්ෂේත්‍රයේ අයගෙන්  නියැදියක් ගෙන සම්මුඛව, පත්‍රිකා මාර්ගයෙන් සහ දුරකථන මගින් මේ විමසීම/ දත්ත ලබා ගැනීම කර ඇත. එහිදී ලබා දී ඇති පිළිතුරු අනුව පහත නිරීක්ෂණය/ ප්‍රතිඵල ලැබී ඇත. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ සිංහලෙන් නඩු පැවරීමට නීති ප්‍රතිපාදන තිබියදී ඒ බව නීති ක්ෂේත්‍රයේ 94% ක් නොදනී. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රීති සහ අභියාචනාධිකරණ රීති සිංහල භාෂාවෙන් තිබියදී ඒ බව නීති ක්ෂේත්‍රයේ 96% ක් නොදනී. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ සිංහල භාෂාවෙන් නඩු පැවරීම සහ පවත්වාගෙන යාමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ රීති මගින් නීතීඥවරුන්ට සහ පුරවැසියන්ට අයිතිය ලබා දී ඇත.ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ රීති සිංහල භාෂාවෙන් රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළකර ඇත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ i , ii , iii , iv,  xvi පරිච්ඡේද මගින් එකී අයිතිය ලබා දී ඇත. එමෙන්ම සිංහල භාෂාවෙන් නීතීඥවරු සහ පුරවැසියන් පවරන නඩු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ සාර්ථකව පවත්වාගෙන යයි. එසේ තිබියදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ සිංහලෙන් නඩු පැවරීමට නීති ප්‍රතිපාදන තිබියදී ඒ බව නීති ක්ෂේත්‍රයේ 94% ක් නොදැනීම සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රීති සහ අභියාචනාධිකරණ රීති සිංහල භාෂාවෙන් තිබියදී ඒ බව නීති ක්ෂේත්‍රයේ 96% ක් නොදැනීම ප්‍රභල නීති අධ්‍යාපන ගැටළුවකි. ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාල බලධාරීන් ඉක්මන් අවධානය යොමු කළ යුතුය. පර්යේෂණයේ / දත්ත ලබා ගැනීමේදී පැවති දුර්වලතා 1. ඇගයීමට තොරතුරු ලබා ගත් නීති ශිෂ්‍යයන්ගේ අධ්‍යාපන වර්ෂය නොවිමසීම සහ අදාල අධ්‍යාපන ස්ථානය/ අදාල විශ්ව විද්‍යාලය නොවිමසීම. 2. ඇගයීමට තොරතුරු ලබා ගත් වෘතිකයන්ගේ වෘත්තීය වසර ගණන නොවිමසීම. 3. දින 4ක් පමණ දත්ත ලබා ගැනීමට කාලය වැය කිරීමට සිදුවීම නිසා ඇත්ත නීතිමය තත්ත්වය දත්ත ලබා ගත් අයට දැන ගැනීමට/ සොයා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබීම. 4. සම්මුඛ පරීක්ෂණ, ඇගයීම් පත්‍රිකා සහ දුරකථන මාර්ගයෙන් දත්ත ලබා ගැනීම සිඳුකළ හෙයින් ඒකාකාරීව දත්ත ලබා නොගැනීම. 5. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ සිංහල භාෂාවෙන් නඩු පැවරීම ගැන නීති අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් යොදා ගෙන තිබියදී මෙම ඇගයීම කිරීම. 6. අධිකරණ රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලවල සේවය කරන අය අධිකරණ සේවා කොමිසමෙන් යම් බලපෑමක් වෙතැයි කියමින් දත්ත ලබා ගැනීමට සහාය නොදීම. 7. මෙම දත්ත ලබා ගැනීමේදී දත්‍ත ලබා දෙන අය ප්‍රශ්න විමසීම සහ ඒවාට පිළිතුරු ලබා නොදීම හේතුවෙන් පත්‍රිකා ආපසු ලබා දීම. 8. දුරකථනයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කිරීමේදී අඛණ්ඩව දුරකථන ඇමතුම ලබා ගැනීමට තිබූ දුෂ්කරතාවය සහ දත්ත ලබා දෙන අයට තිබූ කාර්ය බහුලත්වය. 9. කණ්ඩායම් වශයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමේදී ඔවුන් අතර අදහස් හුවමාරු වීම් පැවතීම. නිගමනය මේ අධ්‍යයන පත්‍රිකාව මගින් එළිදරව් වී ඇති දත්ත සහ සමාජ අදහස අනුව නීති අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වහාම සිඳුකළ යුතු බවට සමාජයට වැදගත් පණිවිඩයක් ලබා දෙයි. නීති අධ්‍යාපනය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ලබා දුන් පමණින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ජනතාවට පිරිනමා ඇති අයිතිවාසිකම් නිවැරදිව අධ්‍යාපනය ලබා දීමෙන් බැහැර නොවීම නීති අධ්‍යාපන පුරෝගාමී ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ බලධාරීන්ගේ යුතුකම වේ. නීති අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගන්නා සංස්ථාගත නීති අධ්‍යාපන සභාවට මෙන්ම අධිකරණ ඇමතිවරයාට, අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට, අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාට, ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට, නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක දෙපාර්තමේන්තුවට, විශ්ව විද්‍යාලවල නීති පීඨාධිපතිවරුන්ට, නීති දේශකයන්‍ට, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට, කතානායකවරයාට, විනිසුරුවරු පුහුණු කරන ආයතනයට, නීති කොමිසමට,නීති ආධාර කොමිසමට, ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලට, රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවට, නීති ශිෂ්‍ය සංගම්වලට සහ විශේෂයෙන් ජනාධිපතිවරයාට මෙහිදී නෛතික බලවන්ත සහ නෛතික සාක්ෂරතාවයෙන් යුත් සමාජයක් බිහිකිරීමේ වැදගත් මෙහෙයක්, වගකීමක් ඉටුකිරීමට ව්‍යවස්ථාපිත යුතුකම පැවරේ. පාසල් විෂය නිර්දේශයට නීතිය විෂය හඳුන්වා දීමට තලතා අතුකෝරළ අධිකරණ ඇමතිනිය සමයේ ගත් තීරණය ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ යුතුකමකි. නීතිය ජනතාවගෙන් ඈත් කිරීමෙන් නෛතික බලවන්ත සහ නෛතික සාක්ෂරතාවයෙන් යුත් සමාජයක් බිහි කිරීමට නොලැබේ. (නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන විසින් වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ කරන ලද අධ්‍යාපන විමර්ශනයක සංඛ්‍යාලේඛන සහ නියැදි පරීක්ෂණ දත්ත ඇසුරෙනි) (පර්යේෂණ  වාර්තාව සඳහා විමසන්න) ෆීනික්ස් නීති සාර සංග්‍රහය දුරකථන 0342256066, 0342256067, 0712063394.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න