සියලුම දේශපාලන පක්ෂ ජනමාධ්‍ය හා සමස්ත සියලු පුරවැසියන්ගේ සාමාන්‍ය බුද්ධියට නිගා දී මේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ දේශපාලන මගඩි ව්‍යාපාරය සාර්ථක ප්‍රතිඵල ක්‍රියාත්මක කරගෙනේ යයි. එහිදී දූෂිත දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය පළමු අදියර වුයේ ඡන්ද නො පැවැත්වීම ව්‍යාපාරයයි. ඒ සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ ගේ පළමු ව්‍යායාම වූයේ පළාත් පාලන මැතිවරණ නොපැවැත්වීමෙන් ඉලක්කයයි. ඒ සඳහා බැසිල් රාජපක්ෂ පොදුජන පෙරමුණේ මහ ලේකම් නීතිඥ සාගර කාරියවසම් ඒකාබද්ධ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති කාලය වසර 6 දක්වා දීර්ඝ කර ගැනීම හා ජනමත විචාරණයකට යා මේ භයානක සැලැස්මක් ට අදාළ පූර්ව වැඩසටහන් මේ වන විට ක්‍රියාත්මකයි.
දැනට වසර පහකට සීමා වී තිබෙන ජනාධිපති කාලසීමාව වසර හයක දක්වා දීර්ඝ කිරීම සඳහා අදාළ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. ජනමත විචාරණයකට යා මේ භයානක සැලැස්මක රනිල් සැලැස්මක පූර්ව වැඩසටහන් මේ වන විට විවිධ මුහුණුවරින් ජනාධිපතිවරයා ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටි. පසුගියදා මේ සම්බන්ධව වැඩකටයුතු පූර්ව ක්‍රියාත්මක වූයේ මේ ආකාරයෙන් වියලබන වසර මුලදී හදිසි ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව සැලසුම් කරමින් සිටින බව දේශපාලන අංශවලට ඒත්තු ගැන්වීම. මෙහි පිළිබඳ පූර්ව ක්‍රියාදාමයකි. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ නායකයන් සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දිස්ත්‍රික් නායකයන් ඉකුත් සඳුදා දිනයක ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට කැඳවා රජයේ වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම පිළිබඳ මගඩි ව්‍යාපාරයේ එක් අදියරක්.
මේ පිළිබඳව තොරතුරු ජනමාධ්‍ය මගින් ජනතාවට කාන්දු කරන්නේ පොදුජන පෙරමුණේ ලේකම් වරයාගේ අනුග්‍රහය යටතේය. ප්‍රකාශ ප්‍රචාරය කරන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ සාමාන්‍ය බුද්ධියට හා සියලු දේශපාලන අංශවල වල සාමාන්‍ය බුද්ධි පහළ හෙළන ආකාරයටයි. සැප්තැම්බර් මාසය වන විට ආර්ථිකය ධනාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන මට්ටමට රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙන එන බවත් අද වන විට අමාත්‍යවරුන් විවිධ ස්වරූපයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිරූපය ගොඩ නැගීමේ ක්‍රියාදාමයක මේ වන විට යෙදෙමින් සිටිති. නාටකයේ ඒ මතුපිට ජනාධිපතිවරයා ගේ ප්‍රකාශ වන්නේ ඕනෑම මැතිවරණයකට මුහුණදීම සඳහා ගමට ගොස් පසුබිම සකසන ප්‍රලාප පරස්පර ප්රේකාශ වේ. ජනාධිපතිවරයා එහිදී ඉල්ලීමක් කරමින් සිටිති. මෙවැනි ද්විත්ව මුහුණුවරින් ඉදිරි කාලයේදී රනිල් වෙනත් දේශපාලන පක්ෂ කැඳවා සාකච්ඡා පැවැත්වෙමින් සාමාන්‍ය බුද්ධියට නිගා දී මේ ක්‍රියාදාමය ඉදිරි කාලයේ දී තවදුරටත් දියත් කරනු ඇත.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න