විනාශවී යාමේ ජනතාවට අත්විදීමට කර්මාන්තශාලා විවිධ පැති  උද්ගත වී තිබේ. ලාකඩ නැතුව ලාක්ෂා කර්මාන්තය කර්මාන්ත කරුවන් අනතුරට පත් වී තිබේ. යකඩ කර්මාන්තය ලාකඩ ජාතික ශිල්ප සභාව පවසයි ආනයනය කරනු ලබන පුද්ගලික අංශය විසින් විශාල මුදලකට අලෙවි කරන බව ලාකඩ කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින කර්මාන්තකරුවන් විවිධ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පා කෙල බිරිය යනහෝ කෘමි විශේෂ සැරිසරන ෆෝන් මසන් තැන්පත් කරනු ලබන ලාටු ඝනීභවනය වී සෑදෙන ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය ක්‍රියාවලියට ලක් කර වර්ණ යොදාදේශීයව ලාකඩ යකඩ නිෂ්පාදනය ලාකඩ නිෂ්පාදනය කළ නමුත් මේ වන විට වනාන්තර එළි මෙම පැරණි ශාකයන්ක්‍රමයෙන් විනාශ වී වඳ වී යන තත්වයක් කෘමි සතුන් දවඳ වී ඇති බැවින් ක්‍රමයෙන් විනාශ වී තත්ත්වයක් උද්ගත වී තිබේ. පෙර පරිදි ලාකඩ කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය ලාටු සොයා ගැනීමට කර්මාන්තකරුවන් හට නොහැකි වී ඇත. වල් එක් නමින් හඳුන්වනු ලබන වර්තමානය වන විට පෞද්ගලික අංශය මගින් ඉන්දියාවේ ලාහෝර් ප්‍රදේශයෙන් ගෙන්වන ගෙන් වන අතර අතීතයේ භාවිතා කළවර්ණක වෙනුවට කෘතිම ඩයි වර්ගයක් කර්මාන්තය සඳහා යොදා ගෙන තිබේ. මෑත ඉතිහාසයේ පටන් මෙම කර්මාන්තය මෙරට ව්‍යාප්තව පැවති නමුත් කර්මාන්තයේ පවතින ගැටලු හේතුවෙන් මේ වන විට වන විට මාතලේ හපුවිදරත්තොට වැඩි ප්‍රදේශ කීපයක පමණක් දැනට දක්නට ලැබේ. මෙම කර්මාන්තයේ ඇති ශිල්ප ක්‍රම කම අතුරෙන් නියපොතු වැඩ ව යන ක්‍රමවේදය ලංකාවට පමණක් ආවේණික වන අතර මෙරට ලාක්ෂා කර්මාන්තය හරහා සේසත් බටනලා අලුබදුන වැනි බොහෝ නිෂ්පාදන අලංකාරවත්ව නිෂ්පාදනය වෙමින් තිබුණි. ඒ සඳහා දේශීය වෙළඳපොළ තුළ මෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තය තුළ ද වැඩි ඉල්ලුමක් දැනට පවතීදේශීය කර්මාන්තකරුවන් රැක ගැනීම සඳහා රැක ගැනීම සඳහා රජය හරහා ලාකඩ ආනයනය කිරීමට නොහැකි බව මේ වන විටත් ඉතිරිව ඇති බැවින් ආනයනය කටයුතු රජය මගින් සිදුකර සහන මිලට ලාකඩ ලබාදීමට හැකියාව පවතින්නේ නම් ඒ සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාව මැදිහත් විය යුතු බව පවසයි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න