වල දූෂණ ගැන විධිමත් ජනමාධ්‍ය මර්දනයට නව නීති රාජ්‍ය අංශයේ විවිධ දුරාචාර හා මහජන මුදල් ගසා කෑම් පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ මෙහෙය වීම ඉතාම තිබේ. රාජ්‍ය ආයතන වල විවිධ හෙලි මාධ්‍ය මර්දනය සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ගේ අමාත්‍යවරයාගේ විශේෂ අවධානය යොමු වී තිබේ. නමුත් ඒ සම්බන්ධව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා දෙබිඩි පිළිවෙතක් අමු කුමනේ කරන බව පැහැදිලි වන කරුණක් සිදුවී ඇත. මහා පරිමාණ වංචාවන් ගෙන ඒම මර්දනය සඳහා විවිධ අයුතු සඳහා වැඩි වෙහෙසක් වැයකර තිබෙන බව පෙනී යයි. පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව කෝපා කමිටුව ඉදිරියේ ඉකුත් අනාවරණය වූ වංචාවන් පිළිබඳව මෙතෙක් විධිමත් විමර්ශන පවත්වා නැත. ඊට වගකිවයුතු පුද්ගලයන්ට එරෙහිව කඩිනම් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ආණ්ඩුව අසමත් වී ඇත්තේ ඉන් බහුතරයක් ආණ්ඩු පක්ෂ හිතවතුන් වීම යැයි විද්වත්හු පවසතිමේ සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පුළුල් බලතල සහිත කඩිනම් නව නීති පහ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තවමත් අපට වාර්තා වේ. අදාළ කමිටුවල දී විගණකාධිපතිවරයා විසින් කරන ලද නෛතික ගුරු ගොනු සකස් කිරීමට ආණ්ඩුව අසමත් වී තිබේ. කෝපා කමෝපා කමිටුවල දී රනිල් වික්‍රමසිංහ අදාල හෙළිදරව් චරිත හේරත් දන්නා කරුණකි. ගෝඨාභය  වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා යටතේ හෙළිවී තිබෙන තොරතුරු යටපත් වීම හා යටපත් කිරීම මහජන මුදල් ගසා කෑමට උදව් කිරීමක් බව මහජනතාව පවසති.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න